【GSC 这9家电影院,将在12月16日重开!】终于可以看电影了!

根据国安会最新更新的标准作业程序(SOP),电影院获准在落实条管令(CMCO)的绿区重开。

GSC 随后也在官方面子书公布将于本月16日傍晚6点起重开9家电影院。

9家即将重开的电影院包括:

  • GSC Aman Central
  • GSC Gurney Plaza
  • GSC Sunway Carnival
  • GSC Dataran Pahlawan
  • GSC AEON Bandaraya Melaka
  • GSC Alamanda Putrajaya
  • GSC East Coast Mall
  • GSC Mentakab Star Mall
  • GSC CityONE Megamall, Kuching

▼正好赶上了《Wonder Woman 1984》放映!